Werkgebied

Het werkgebied van WBE Niervaart beslaat een gebied van ongeveer 3.500 hectare. Het gebied waarin de WBE Niervaart actief is, ligt in het Noordwestelijk deel van de provincie Noord-Brabant en wordt aan de noordzijde begrensd door het Hollandsch Diep, aan de zuidzijde door de rivier de Mark, aan de oostzijde door de A16/HSL en aan de westzijde door de voormalige gemeentegrens van de gemeente Klundert. Kenmerkend voor het gebied zijn de vele polders omgeven door dijken, het grootschalige industrie- en havengebied Moerdijk en de kleine en grote openbare wateren, zoals enkele kleine rivieren, poldersloten, kreken en het Hollandsch Diep. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De groene lijn geeft de grens aan.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.