WBE Niervaart

WBE Niervaart is opgericht in 1987 en telt momenteel 60 leden.

De WBE Niervaart is opgericht op 28 oktober 1987 en gevestigd te Klundert. Enkele van de doelen van de WBE zijn: Het bevorderen van een evenwichtige wildstand en overige fauna voor zover dit strookt met de belangen van de landbouw, natuurbescherming en jacht;
  • Het bevorderen van een goede samenwerking op het gebied van de jacht tussen o.a. de leden van de WBE, de jachtverhuurders, de agrariĆ«rs in het gebied en de diverse belangenorganisaties en overheidinstanties;
  • Het toepassen van deugdelijk jachttoezicht;
  • Het voorkomen en zonodig beperken van wildschade;
  • Het voorkomen van iedere vorm van onweidelijke uitoefening van de jacht;
  • Het behulpzaam zijn van haar leden bij (moeilijke) jachtconflicten;

De WBE Niervaart is een vereniging voor en door haar leden. De leden zijn jachtaktehouder en jagen daadwerkelijk in het werkgebied van de WBE, daarnaast kent de vereniging deelnemers. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en diverse bestuursleden die onder andere verantwoordelijk zijn voor het reewildbeheer, vergunningen/ontheffingen en het verzamelen van de benodigde afschot- en telgegevens ten behoeve van de WBE-databank.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.